Turkish Embassy in Skopje

Speeches

Makedonya Cumhurbaşkanı Branko Crvenkovski'ye güven mektubu sunma töreni, 18.06.2008

Sayın Cumhurbaşkanı,

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül’ün, şahsımı Zat-ı Devletleri nezdinde Olağanüstü ve Tamyetkili Büyükelçi olarak atadığına dair Güven Mektubunu, selefim Büyükelçi Sayın Taner Karakaş’ın geri çağrılma mektubuyla birlikte sunmak için huzurlarınızda bulunmaktan şeref duyuyorum.

Bu vesileyle, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül’ün, dost ülke Makedonya Cumhuriyeti’nin refahı, Makedonya halkının esenliği ile Ekselanslarının ve aile mensuplarının mutluluğu için en iyi dileklerini sunuyorum.

Sayın Cumhurbaşkanı,

Makedonya Cumhuriyeti, Balkanların kalbinde, stratejik konum ve öneme sahip bir ülkedir. Türkiye, Makedonya’yı, sınırdaş olmayan komşusu ve yakın dost bir ülke olarak görmektedir. Ortak tarih ve kültürümüz, ilişkilerimizi ve işbirliğimizi imtiyazlı bir düzeye taşımaktadır. Bu işbirliğinin başlıca dayanaklarından biri, çoketnili bir toplumsal yapısı bulunan Makedonya’da, bu ülkenin sadık vatandaşları olarak yaşayan ve en büyük arzuları ülkelerinin güçlenmesi olan soydaşlarımızın varlığıdır. Türkiye, etnik aidiyetlerinden bağımsız olarak, tüm Makedonya Cumhuriyeti vatandaşlarının barış ve istikrar içinde ekonomik refah seviyelerinin yükselmesini ve kültürlerini geliştirmelerini arzu etmektedir.

Bağımsızlığından bu yana her alanda hızla gelişen Makedonya bugün, uluslararası toplumun ayrılmaz bir parçasıdır. Bölgesinde ve uluslararası alanda barışın tesisine yönelik gösterdiği çabalar takdirle karşılanmaktadır. Türkiye, Makedonya’nın hak ettiği NATO üyeliğinin gecikmeksizin gerçekleşmesine gerektiğine, daha sonraki AB üyeliğinin ise doğal ve kaçınılmaz olduğuna inanmaktadır. Bölgesel olduğu kadar uluslararası alanda da barış, istikrar ve refaha katkıda bulunacağından kuşku duymadığımız Makedonya’nın Avrupa-Atlantik topluluğuna tam üyeliği için elden gelen güçlü desteği sergilemeye devam edeceğiz.