Turkish Embassy in Skopje

Speeches

2008 yılı askeri hibe yardımı , 16.10.2008

Sayın Makedonya Cumhuriyeti Savunma Bakanı, Sayın Genelkurmay Başkanı ve değerli Makedonya Cumhuriyeti ordusu personeli, basın mensupları ve değerli konuklar.

Bugün burada Türkiye Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri tarafından dost ve kardeş Makedonya Cumhuriyeti Ordusu’nun gelişmesi için başlatılan destek projeleri kapsamında hibe edilen malzemelerin teslimi maksadıyla bir araya gelmiş bulunuyoruz.

Hepinizin bildiği gibi, Türk dış politikasının temel hedefi, başta bulunduğu bölge Balkanlar, Kafkaslar, Doğu Akdeniz ve Orta Doğu olmak üzere tüm dünyada barış ve istikrarın egemen olmasıdır. Atatürk’ün “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” ilkesi dış politikamızın temel prensibidir. Bu temel hedef doğrultusunda Türkiye Cumhuriyeti, Balkanlarda istikrar ve kalıcı barışın sağlanması için yoğun çaba sarf etmektedir. Biz Makedonya Cumhuriyeti’nin, Balkanlarda barış ve huzur için kilit ülke olduğuna inanmaktayız. Bu açıdan iki ülke ilişkilerine büyük önem vermekteyiz.

Her iki ülke arasında başta askeri, ekonomik ve siyasi ilişkiler olmak üzere, her alanda mükemmel bir işbirliğinin bulunduğunu burada bir kez daha ifade etmekten büyük mutluluk duymaktayım. Türkiye Cumhuriyeti, Makedonya Cumhuriyeti’nin anayasal ismi ile hakkı olan NATO ve AB üyeliklerini bir an önce elde etmesini içtenlikle arzu etmektedir.

Türkiye ile Makedonya Cumhuriyeti arasındaki mükemmel askeri ilişkiler, başta eğitim alanında olmak üzere, özellikle Makedonya Ordusu’nun NATO’ya üyeliği yolunda yeniden yapılanması için destek sağlanması üzerinde yoğunlaşmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti 1998 yılından itibaren Makedonya Ordusu’na destek mahiyetinde hibe yardımları yapmaktadır. Bugüne kadar yapılan yardımların tutarı 15 Milyon ABD Dolarını aşmış bulunmaktadır.

Az önce de belirttiğ