Turkish Embassy in Skopje

Speeches

Sayın Büyükelçi'nin 2. Uluslararası İç Hastalıkları Eğitim Toplantısı açılışında yaptıkları konuşma , 07.12.2013

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’nın Değerli Temsilcisi,
Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği’nin Değerli Başkan ve Üyeleri,
Türkiye’den gelen tüm Saygıdeğer Profesörler, Uzman Hekimler,
Kongreye katılan tüm değerli Makedon hekimler,
Hanımefendiler ve Beyefendiler,

Ben öncelikle, Uluslar arası İç Hastalıkları Eğitim Toplantılarının ikincisinin, dost ve kardeş Makedonya Cumhuriyeti’nde düzenlenmesine önayak olan Düzenleme Komitesi Başkanı Prof. Dr. Serhat Ünal hocamızın şahsında tüm değerli katılımcılara şükanlarımı sunuyor, Türkiye ve Makedonya Cumhuriyetleri Sağlık Bakanlıkları ile işbirliği halinde düzenlenen , bugün başlayıp iki gün sürecek bu eğitim toplantılarının tüm katılımcılar için yararlı ve başarılı geçmesini diliyorum.

İlki geçen yıl Kosova’da düzenlenen bu eğitim toplantılarının bu yıl Üsküp’te düzenlenmesi önemli, zira sizlerin de malumları olduğu üzere, Türkiye, bağımsızlığını kazandığı tarihten bu yana Makedonya’nın ülke bütünlüğünü, egemenliğini ve sınırlarının değişmezliğini kararlılıkla savunmakta ve bu ülkenin çok etnili ve çok kültürlü dokusunun korunmasını ve savunduğu tezlerini, NATO ve AB üyesi olma çabasını her türlü platformda desteklemektedir. Ülkelerimiz arasındaki üst düzey ziyaretlerin sıklığı ilişkilerin kapsamlı bir şekilde gelişmesine katkı sağlamaktadır. Bu kapsam içinde yer alabilecek tüm ikili ilişkilerin de siyasi ilişkilerimize yakışır bir seviyeye çıkartılması Türkiye’nin samimi arzusudur.

Eğitim, güvenlik, askeri, ekonomik, ticari ve kültürel alanlar dışında ivme kazandırılması gereken bir alan da sağlıktır. Her iki ülke Sağlık Bakanlıkları arasında işbirliği anlaşması mevcuttur, buradaki bazı hastaneler ile ülkemizde, özellikle İstanbul’daki bazı özel hastanelerimiz arasında hasta nakilleri yapılmakta, zaman zaman uygulamalı eğitimler veya kurslar düzenlenmektedir. Burada, Türk göz hekimlerinin kurduğu ve fiilen çalıştıkları başarılı bir “Avrupa Göz Hastanesi” mevcuttur. Sağlık Bakanımız Sayın Müezzinoğlu’nun Makedonya’yı ziyaretleri sırasında kararlaştırılan Makedonya’da bir Sağlık Haftası düzenlenmesi ve Türk cerrahların burada farklı şehirlerdeki hastanelerde çeşitli ameliyatlar yapmaları amacıyla, gerekli ön görüşmeleri yapmak için anılan Bakanlığımızdan gelen bir heyet, birkaç gün önce çok yararlı temaslar yaparak Türkiye’ye dönmüştür, bu çalışmanın da gelecek yıl Nisan ayı içinde gerçekleşmesini beklemekteyiz.

Ancak, tüm bu çalışmalara rağmen sağlık alanında daha yakın bir işbirliğinin Makedonya ile gerçekleştirilebileceğini, ülkemizin sağlık alanında da ulaştığı düzeyin daha fazla tanıtılabileceğini düşünüyorum ve sizlerin düzenlediği bu kongrenin de, hem tıbbi bilgi ve tecrübe paylaşımı, hem karşılıklı olarak birbirinizi tanıma, ihtiyaç ve imkanların daha iyi anlaşılması konuları başta olmak üzere, ülkelerimiz arasında sağlık alanındaki işbirliğine önemli katkıları olacağına yürekten inanıyorum.

İşte tüm bu nedenlerle, iç hastalıkları eğitim toplntılarınızın Üsküp’te yapılmasını önemsiyor ve Türkiye’den gelen siz değerli hocalarımıza, uzman hekimlerimize tekrar hoşgeldiniz diyor, hepinize çalışmalarınzıda başarılar diliyorum.