Turkish Embassy in Skopje

Speeches

Sayın Büyükelçinin Türkiye Belediyeler Birliği'nin Makedonya ziyareti vesilesiyle düzenlen toplantıda yaptıkları konuşma, 22.02.2013

Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Başkanlığında Makedonya’ya Gelen Tüm Değerli Belediye Başkanları ve Meclis Azaları,

Makedonya Belediyeler Birliğinin Ev Sahibi Durumundaki Değerli Temsilcileri ve Üyeleri,

Hanımefendiler ve Beyefendiler,

Ben öncelikle Türkiye’den gelen heyet üyelerimize Makedonya’ya hoşgeldiniz diyor ve her iki ülke Belediyeler Birliğinin bu birinci buluşmasının ülkelerimiz için yararlı olacağı inancıyla hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyor, hepinize yapacağınız temaslarda başarılar diliyorum.

Bildiğiniz üzere Türkiye ile Makedonya, köklerini geçmişten alan derin tarihi ve kültürel bağlara sahip dost ve kardeş iki ülkedir. Ülkelerimiz arasında hemen her alanda mevcut iyi ilişkilerin her geçen gün daha da gelişerek pekiştiğini görmek bizleri ziyadesiyle mutlu etmektedir. Balkanları, Avrupa’nın kalbinde bir barış, istikrar ve refah kaynağı olarak görme arzusunda olan Türkiye, başta Makedonya Cumhuriyeti olmak üzere, tüm bölge ülkeleri ile varolan dostane ilişkilerini geliştirme kararlılığındadır.

Ülkemiz bu anlayışla, Makedonya'nın bağımsızlık mücadelesine destek vermiş, toprak bütünlüğüne ve siyasi birliğine saygı göstermiş, ayrıca Makedonya'yı anayasal ismiyle ve ulusal kimliğiyle tanıyan ilk ülke olmuştur.

Türkiye, Makedonya'nın istikrarlı ve müreffeh bir ülke olarak gelişmesini, Avrupa ve Avrupa-Atlantik kurumlarıyla bütünleşmesini bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da güçlü şekilde desteklemeye devam edecektir. Makedonya'nın Avrupa ve Avrupa-Atlantik kurumlarıyla bütünleşmesi tüm bölgenin güvenliği ve huzuru bakımından önemlidir. Bu çerçevede, NATO ve AB üyelikleri konusunda Makedonya'ya olan desteğimiz her vesileyle, gerek ikili, gerek bölgesel ve küresel platformlarda güçlü bir şekilde vurgulanmaktadır.

İki ülke devlet ricali tarafından sık aralıklarla ve düzenli olarak yapılan karşılıklı üst düzey ziyaretler, ülkelerimiz arasındaki dostane ilişkilere önemli katkılar sunmaktadır. Bu meyanda, son olarak geçtiğimiz Aralık ayında, Dışişleri Bakanımız Sayın Ahmet Davutoğlu’nun Makedonya’ya gerçekleştirdikleri resmi ziyaret vesilesi ile de ülkelerimiz arasında diplomatik ilişkilerin tesisinin 20. yılını kutladığımızı burada belirtmek isterim.

Türkiye olarak, iki ülke resmi kurumları arasındaki münasebetlere olduğu kadar, halklarımız arasındaki ortak tarihi, kültürel ve insani bağlara dayanan köklü dostluğa da büyük önem veriyoruz. Köklü tarihi bağlarımız, benimsediğimiz ortak değerler ve Makedonya'da yaşayan soydaşlarımız, işbirliğimizi derinleştirmekte ve güçlendirmektedir. Esasen bu noktada yerel yönetimlerin de büyük rolü olduğuna inanıyorum. Nitekim, çok sayıda belediyemiz, Makedonya’daki çeşitli belediyelerle tesis ettikleri kardeş şehir ilişkisi vesilesi ile bu alanda katkı sunmaya devam etmektedirler. Sizlerin, yani ülkemiz belediyelerinin bu faaliyetlerinin eşgüdümünün sağlanması, bu alandaki faaliyetlerin verimliliğin artırılmasını da beraberinde getirecektir. Sanıyorum bu konuda Türkiye Belediyeler Birliğine ve Makedon muhataplarına önemli görevler düşmektedir.

Bilindiği üzere soydaşlarımız, nüfus itibariyle, Makedonya'daki üçüncü büyük etnik topluluk konumundadır. Resmi kayıtlara gore 80 bin civarında olan soydaşlarımız, yani Makedonya Türkleri, bu ülkenin sadık yurttaşları olmanın yanısıra, iki ülke arasındaki dostluğun da temelini teşkil etmektedirler.

Makedonya'nın siyasi, ekonomik ve sosyal gelişimi bakımından da önemli roller üstlenen soydaşlarımızın sosyal ve ekonomik durumlarının ve siyasi hayatta temsillerinin güçlenmesini önemsiyoruz ve bu hususu her vesile ile Makedon dostlarımızın da dikkatine getiriyoruz.

Makedonya ile münasebetlerimizin en önemli halkalarından birini de şüphesiz hızla gelişen ekonomik ilişkilerimiz teşkil etmektedir. Makedonya’nın Balkan coğrafyasının transit yollar üzerindeki kilit konumu, yatırımlar için bu ülkeyi cazip hale getirmektedir. Bu doğrultuda, ekonomik ilişkilerimizin siyasi ilişkilerimiz seviyesine çıkarılması öncelikli hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Sayın Başbakanımızın da dile getirdiği hedef doğrultusunda ikili ticaret hacmimizi, en kısa sürede 1 milyar Dolar seviyesine yükseltmeyi arzuluyoruz. Halihazırda bu rakam 400 milyon Dolar civarında seyretmektedir.

Son yıllarda, ekonomik ve ticari ilişkilerimizin ivme kazandığını, Türk şirketlerinin Makedonya’ya olan ilgilerinin arttığını ve Makedonya Hükümetinin şirketlerimizi özendirici uygulamalarla ülkesine yatırım yapmaya davet ettiğini memnuniyetle müşahede ediyoruz. Bugün, Türk işadamlarımızın Makedonya’ya ilgileri her zamankinden daha fazladır. TAV tarafından yenilenen ve inşa edilen Ohri ve Üsküp Havaalanları, Ramstore alışveriş merkezi, Avrupa Göz Hastanesi, Cevahir Holding'in 1300 konutluk inşaat çalışması, Limak Holding'in otel, kongre merkezi ve alışveriş merkezinden oluşan kompleks projesi ve Sütaş'ın Makedonya pazarına girmesi gibi yatırımlar, ayrıca Halkbank'ın başarılı faaliyetleri, bu alanda ileriye dönük umutlarımızı artırmaktadır. Bu konuda işadamlarımızı teşvik etmeye devam edeceğiz. Küresel ekonomik krize rağmen, ekonomik münasebetlerimizi daha üst seviyelere çıkarmak ve çeşitlendirmek için gerekli irade, azim ve kararlılığa sahip olduğumuza inanıyorum.

Bu çerçevede, sizlerin bu ziyaretinin, belediyeler arasındaki sürdürülebilir işbirliğinin sembolü olarak Gostivar Belediyesine hibe edilecek çöp toplama aracının teslimi amacı dışında ikili ticari ilişkilerin geliştirilmesi yolunda yararlar sağlayabileceğine de inanıyor ve bugün Türkiye’de belediyelerimizin ulaştığı imkanların bu yönde de kullanılabileceğini vurgulamak istiyorum.

Öte yandan, az önce de kısaca değindiğim üzere, gerek yüzyıllarca içiçe yaşamanın getirdiği karşılıklı kültürel alış-veriş, gerek Makedonya’nın her köşesinde gördüğümüz Osmanlı döneminden kalma hanlar, hamamlar, camiler, medreseler ve daha nice yapıtlar vesilesi ile, iki ülke arasında son derece sıkı kültürel ilişkiler mevcuttur. Makedonya'nın bugün de her yerinde gördüğümüz Osmanlı-Türk kültür mirasının korunmasına büyük önem veriyoruz. Ortak kültür mirasımız olan bu eserlerin TİKA tarafından restore edilmesi konusunda, Üsküp kalesinin hemen yanında şehre hakim bir konumda bulunan Mustafa Paşa Camii örneğinde olduğu gibi, Makedonya İslam Dini Birliği ve ilgili Belediyelerle, kısacası tüm Makedon makamlarıyla olan temasımızı sürdürüyoruz. Bu minvalde, tarihi bağlarımızın yanı sıra, günümüzde tüm Balkan coğrafyasında ilgiyle izlenen Türk yapımı diziler ve artan turizm faaliyetleri de, kültürel ilişkilerimizin canlılığının korunmasına ve daha da güçlenmesine önemli katkılar sunmaktadır.

Netice itibariyle, Türkiye ile Makedonya arasında hemen her alanda mevcut olan sıkı dostane ilişkiler, kamu kurum ve kuruluşlarımızın, belediyelerimizin, üniversitelerin, STK’larımızın el birliği ile yaptıkları değerli katkılarla her geçen gün daha ileri noktalara taşınmakta, ortak geleceğe daha umutlu bakmamıza vesile olmaktadır.

Bu vesile ile belediyelerimiz arasındaki çalışmaların bundan sonra da artarak devam etmesini temenni eder, hepinize selam, sevgi ve saygılar sunarım.