Turkish Embassy in Skopje

Speeches

MAKEDONYA TÜRK İHRAÇ ÜRÜNLERİ FUARI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI’NDAKİ KONUŞMASI, 01.03.2011

Makedonya Cumhuriyeti Devlet Bakanı Sayın Hadi Nezir,
Makedonya Ekonomi Odası Başkanı Sayın Branko Azeski,
Makedonya Yatırım Ajansı Başkanı Sayın Viktor Mizo,

Makedonya Serbest Bölgeler Genel Müdürü Sayın Nataşa Haci-Lega,

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. İsmail Yüksek,

Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayın Prof. Dr. Haluk Görgün,

İ.E.T.T. Genel Müdürü Sayın Hayri Baraçlı,

ASKON Genel Başkanı ve DEİK Denetleme Kurulu Üyesi Sayın Mustafa Koca,

ATO Başkan Vekili Sayın Cihangir Dursun,

Hasandede Belediye Başkanı Sayın Malik Ejder Coşkun,

Meridyen Fuarcılık Başkanı Sayın Oğuz Yalçın,

Gaziantep Paylaşımcı Genç İşadamları Derneği (GAPGİAD) Başkanı Sayın M. Ali Mutafoğlu,

MATTO Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Eyüp Kahveci,

Sözlerime, sabah açılışını yaptığımız “Türk İhraç Ürünleri Fuarı”nı tertipledikleri için Makedonya Ekonomi Odası, Makedonya – Türkiye Ticaret odası’ (MATTO), Ticaret Müşavirliğimiz ve fuar organizasyonunda çaba sarfeden yetkililere ve tüm katılımcılara, Türkiye’den gelen tüm konuklarımıza teşekkür etmekl