Turkish Embassy in Skopje

Speeches

Sayın Büyükelçi’nin Makedonya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Gjorge İvanov’a sunduğu Güven Mektubu konuşması, 27.08.2010

Sayın Cumhurbaşkanı,

Cumhurbaşkanım Sayın Abdullah Gül’ün, şahsımı Zat-ı Devletleri nezdinde Olağanüstü ve Tam Yetkili Büyükelçi olarak atadığına dair Güven Mektubunu, selefim Büyükelçi Hakan Okçal’ın geri çağrılma mektubuyla birlikte sunmak için huzurlarınızda bulunmaktan şeref duyuyorum.

Öncelikle, Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül’ün, ülkemizin gerçek dostu olan ülkeler arasında müstesna bir yere sahip Makedonya Cumhuriyeti’nin refahı, dost ve kardeş Makedonya halkının esenliği ile Ekselanslarının ve aile üyelerinin sağlık ve mutlulukları için en iyi dileklerini, içten selamlarını sunmak istiyorum.

Sayın Cumhurbaşkanı,

Türkiye, halkıyla ve hükümetiyle, Balkanların kalbinde, stratejik konum ve öneme sahip olan Makedonya’yı, sınırdaş olmayan komşusu ve yakın dostu bir ülke olarak görmektedir. Ortak tarih ve kültürümüz, gerek ikili, gerekse çok taraflı ilişkilerimizi ve işbirliğimizi daima imtiyazlı bir düzeyde sürdürmemizi sağlamaktadır. Bu yakın ilişki ve işbirliğinin temel dayanaklarından birisi de, çok etnili bir toplumsal yapısı bulunan Makedonya’daki, bu ülkenin sadık vatandaşları olarak yaşayan ve en büyük arzuları Makedonya Cumhuriyeti’nin her alanda güçlenmesi olan soydaşlarımızın mevcudiyetidir. Türkiye, aralarında soydaşlarımızın da bulunduğu tüm Makedonya Cumhuriyeti vatandaşlarının barış, huzur ve istikrar içinde ekonomik refah seviyelerinin yükselmesi ve kültürlerini geliştirmelerini temenni etmektedir.

Bağımsızlığından bu yana her alanda hızla gelişerek, uluslararası toplumun ayrılmaz bir parçası haline gelen Makedonya’nın, bölgesinde ve uluslararası alanda barışın ve istikrarın geliştirilmesine yönelik çabaları takdirle karşılanmaktadır. Türkiye, Makedonya’nın hak ettiği NATO üyeliğinin artık gecikmeksizin gerçekleşmesi gerektiğine, gelecekteki AB üyeliğinin ise doğal ve kaçınılmaz olduğuna inanmakta olup, bu amaçlara yönelik her türlü desteğini sürdürmekte kararlıdır.

Sayın Cumhurbaşkanı,

Ülkelerimiz arasında seyreden mükemmel düzeydeki ikili ilişkilerin, her türlü uluslararası platformda sergilenen işbirliği ve karşılıklı desteğin daha da gelişmesi için benim de, Makedonya nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak Makedonyalı karşıtlarımla yakın işbirliği içinde gayretle çaba sarf edeceğimden emin olmanızı isterim.