Turkish Embassy in Skopje

Speeches

Balkanlar’da İslâm Medeniyeti IV. Uluslararası Kongresi, 13.10.2010

Cumhurbaşkanı Sayın Gjorge Ivanov,
İKÖ Genel Sekreteri Sayın Ekmeleddin İhsanoğlu,
Kültür Bakanı Sayın Elizabeta Kançeska Milevska,
IRCICA Genel Direktörü Sayın Halit Eren,
MANU Başkanı Sayın Georgi Stardelov,
Saygıdeğer katılımcılar,
Değerli misafirler,

İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) İslam Tarih, Sanat Ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) ve Makedonya Bilimler Akademisi (MANU) tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen “Balkanlar’da İslam Medeniyeti” IV. Uluslararası Kongre’sinin İslam medeniyetinin bölge kültürüne kattığı zenginliğin vurgulanması ve bu alandaki çalışmaların teşvik edilmesine katkı sağlayacağına olan inancımı ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum.

Daha önce Sofya’da (2000), Tirana’da (2003) ve Bükreş’te (2006) olmak üzere çeşitli balkan ülkelerinde aynı başlık altında tertiplenen kongre’nin bu defa Üsküp’ün evsahipliğinde yapılıyor olmasından ayrıca mutluluk duyuyorum.

Zira Üsküp, tarihinin hemen her döneminde, farklı etnik, dini ve kültürel özelliklerin ve geleneklerin uyum, barış ve istikrar içinde bir arada yaşamalarının sembolü olan birkaç balkan şehrinden birisi, belki de en önemlisidir.