Turkish Embassy in Skopje

Speeches

Sayın Büyükelçinin Cumhuriyetimizin Kuruluşunun 89. Yıldönümü Vesilesi İle Düzenlenen Resepsiyonda Yaptıkları Konuşma, 29.10.2012

Cumhurbaşkanı Sayın Gyorge İvanov,
Meclis Başkanı Sayın Trayko Velyanoski,
Başbakan Sayın Nikola Gruevski,
Sayın Bakanlar,
Dini Kurumların Değerli Başkanları ve Temsilcileri,
Sayın Komutanlar,
Sayın Milletvekilleri,
Sayın Belediye Başkanları,
Sayın Büyükelçiler, Değerli Meslekdaşlarım,
Değerli İşadamlarımız,
Değerli Soydaşlarımız,
İsimlerini ve ünvanlarını burada ayrı ayrı sayamadığım tüm Saygıdeğer Konuklar,
Değerli Basın Mensupları,
Muhterem Hanımefendiler ve Beyefendiler,

Türkiye Cumhuriyeti’nin 89. Yıldönümünü kutlamak üzere bu akşam burada bir araya gelen, bizleri onurlandıran tüm konuklara, Büyükelçiliğimiz mensupları, eşim ve şahsım adına öncelikle şükranlarımızı sunuyor, hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.

President of the Republic of Macedonia, H.E. Gjorge Ivanov,
President of the National Assembly Mr. Trajko Veljanoski,
Prime Minister Mr. Nikola Gruevski,
Honourable Ministers,
Presidents and Representatives of the Religious Institutions,
Commanders,
Members of the National Assembly of the Republic of Macedonia,
Distinguished Mayors,
Excellencies Ambassadors and dear collegues,
Distinguished guests,
Representatives of the media,
Ladies and Gentlemen,

On behalf of the members of our Embassy, my spouse and myself, I would like to thank you all for being able to attend our reception which commemorates the 89th anniversary of the proclamation of the Republic of Turkey.

Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde, Osmanlı İmparatorluğu’nun küllerinden kurulan çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin bugün ulaştığı nokta, dünya üzerindeki önemi, etkinliği ve saygınlığı hepinizin malumlarıdır.

Today, I am proud to say that, the modern Turkish Republic, which, under the leadership of our founder, Mustafa Kemal Atatürk, has risen from the ashes of the Ottoman Empire, has come to be recognized as an important, respectable and effective player in world affairs.

Değerli konuklar,

Türkiye ile Makedonya arasında her alanda yoğun ve çok boyutlu ilişkiler ne mutlu ki, artarak sürmektedir. Tarihsel, kültürel ve insani bağlarımızın bulunduğu bu güzel ülke ile ilişkilerimizin önümüzdeki yıllarda daha da gelişeceğine ve halklarımıza daha fazla yararlar sağlayacağına gönülden inanıyorum.

Distinguished guests,

It is very pleasing that the intensive and multi-dimensional relations in all fields between Turkey and Macedonia are increasingly continuing. I truly believe that in the years ahead our relations with this beautiful country, which we enjoy deeply rooted historical, cultural and human ties, will improve even further to the benefit of our peoples.


Makedonya’daki Türk toplumu iki ülke arasındaki ilişkilerde özel bir yer işgal etmektedir. Varlıklarıyla Makedonya’ya güç ve zenginlik katan Türk kökenli Makedonya vatandaşları ile ülkemizde yaşayan Makedonya kökenli Türk vatandaşları, ülkelerimiz arasında gerçek dostluk, kardeşlik köprüsünün en sağlam ayağını oluşturmaktadırlar.

Within this context, the Turkish community in Macedonia holds a very special place in the unique relations between the two countries. The Turkish community in Macedonia, which enriches and strengthens this country’s society with its presence, as well as our citizens who have immigrated from Macedonia, constitute the strongest pillar of the bridge of true friendship and brotherhood between our countries.

Türkiye Cumhuriyeti, Makedonya Cumhuriyeti’nin Avrupa’da, tüm uluslararası ve bölgesel kuruluşlarda hak ettiği yeri alması konusunda her zaman sağladığı desteği bundan sonra da kararlı bir biçimde sürdürecektir.

As it has done so until now, the Republic of Turkey will continue to strongly support the Republic of Macedonia on its path to take its deserved place in Europe and at international and regional organizations.

Bu akşam, burada bulunan tüm konuklara, eşimle birlikte şükranlarımızı yineleyerek, bu akşamın güzel dostluk ilişkilerinin geliştirilmesine vesile olmasını ümit ediyor, Türkiye ve Makedonya Cumhuriyetlerinin ve halklarımız arasındaki dostluğun, kardeşliğin sonsuza kadar varolmasını diliyorum.

I would like to reiterate our appreciation and gratitude to all our guests for their presence. I hope this evening will be a good occasion, giving us the opportunity to cultivate friendships, and I would like to end by wishing the continuation of the genuine friendship and brotherhood between Turkey and Macedonia and our nations.

POÇİTUVAN PRETSEDATEL NA REPUBLİKATA,
POÇİTUVAN PRETSEDATEL NA SOBRANİETO,
POÇİTUVAN PREMİER,
POÇİTUVANİ MİNİSTRİ,
İ SİTE DRUGİ MAKEDONSKİ PRİYATELİ PRİSUTNİ VO OVAA SALA,

YA İZRAZUVAM BLAGODARNOSTA KON TOA ŞTO SO VAŞETO PRİSUSTVO DENES, ZAEDNO SO NAS NA OVOY PRİEM PO POVOD DENOT NA REPUBLİKATA, UŞTE EDNAŞ KON SVETOT GO POKAJAVTE KOLKU E ZDRAVO VİSTİNSKOTO PRİYATELSTVO POMEGYU NAŞİTE ZEMYİ.

DA JİVEE PRİYATELSTVOTO POMEGYU TURSİYA İ MAKEDONİYA.