Turkish Embassy in Skopje

Speeches

Makedonya Türk İhraç Ürünleri Fuarı dahilinde Ekonomi Odası'ndaki konuşma, 01.03.2012

Makedonya Cumhuriyeti Devlet Bakanı Sayın Hadi Nezir,
Makedonya Ekonomi Odası Başkanı Sayın Branko Azeski,
Makedonya Yatırım Ajansı Başkanı Sayın Viktor Mizo,
Makedonya Serbest Bölgeler Genel Müdürü Sayın Maryan Yovanov,
Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. İsmail Yüksek,
Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayın Prof. Dr. Haluk Görgün,
İ.E.T.T. Genel Müdürü Sayın Hayri Baraçlı,
ASKON Genel Başkanı ve DEİK Denetleme Kurulu Üyesi Sayın Mustafa Koca,
ATO Başkan Vekili Sayın Cihangir Dursun,
Hasandede Belediye Başkanı Sayın Malik Ejder Coşkun,
MERİDYEN Fuarcılık Başkanı Sayın Oğuz Yalçın,
Gaziantep Paylaşımcı Genç İşadamları Derneği (GAPGİAD) Başkanı Sayın M. Ali Mutafoğlu,
MATTO Yönetim Kurulu Başkanı Ssayın Eyüp Kahveci,

Sözlerime, sabah açılışını yaptığımız “Türk İhraç Ürünleri Fuarı”nı tertipledikleri için Makedonya Ekonomi Odası, Makedonya – Türkiye Ticaret Odası’ (MATTO), Ticaret Müşavirliğimiz ve fuar organizasyonunda çaba sarf eden yetkililere ve tüm katılımcılara, Türkiye’den gelen tüm konuklarımıza teşekkür etmekle başlamak istiyorum.

Zira, Makedonya ile ekonomik ve ticari alan başta olmak üzere mevcut işbirliğimizin güçlendirilmesi, bu tür fuarlarla karşılıklı tanıma imkanının yaratılması, Türkiye’nin bu ülkeye yönelik temel hedeflerinden biridir.

Zaten, ticaret ve yatırımlar alanındaki mevcut işbirliğimizin, potansiyelimizi yansıtmadığı iki ülke arasındaki dostluk ilişkilerine yakışmadığı tespiti, hem Makedonya, hem Türkiye tarafında yapılmaktadır.

Giderek gelişen ve dışa açılan bir ülke olarak Makedonya’nın sunduğu potansiyelin yanı sıra, bu ülke ile tarihten gelen insani ve kültürel bağlarımız, ilişkilerimize ivme kazandırmak için elverişli koşullar yaratmaktadır.

Nitekim, son yıllarda, Türk şirketlerinin Makedonya’ya olan ilgilerinin arttığını ve Makedonya Hükümetinin arzulanan düzeyde olmasa bile, şirketlerimizi özendirici uygulamalarla ülkesine yatırım yapmaya davet ettiğini memnuniyetle müşahede ediyoruz.

Bu çerçevede, iki ülke Başbakanlarının öncülük ettikleri, Mayıs 2009’da Ohri’de, Aralık 2009’da İstanbul’da gerçekleştirilen Türkiye – Makedonya İş Forumu toplantıları da iş çevrelerimizin Makedonya’ya yönelik ilgisini uyandırmak ve yatırım imkanlarını araştırmaya teşvik etmek bakımından yararlı olmuştur.

Ticari ve ekonomik ilişkilerimizin, bu fuar gibi faaliyetler aracılığıyla, kısa sürede daha üst seviyelere ulaşmasını ümit ediyorum.

Türkiye ile Makedonya arasındaki ticaret hacmi, 2010 yılında 320 milyon dolar civarında gerçekleşmiştir. Makedonya’da faaliyet gösteren Türk yatırımcı firmaların yatırımlarının toplam değeri ise, Makedonya istatistiklerine göre, 420 milyon dolar civarındadır. Bunların içinde en büyük pay havaalanı inşaatı ve işletmesini üstlenmiş olan TAV şirketimize aittir.

Ayrıca, Cevahir Holding’in planladığı konut inşaatı, Şişecam’ın planladığı fabrika gibi büyük yatırım projelerinin de önümüzdeki dönemde gerçekleştirilmesi beklenmektedir.

Sağlık sektörü de, yapıcı bir işbirliği alanı olarak karşımıza çıkmıştır. Türk sermayesi olan “Avrupa Göz Hastanesi”nin çok yakında açılışının gerçekleştirileceği de ahiren bilgimize getirilmiştir.
Öte yandan, finans-bankacılık alanında da, Ziraat Bankası ile Demir – Halkbank’ın sahibi olduğu “İK BANK” burada kredi imkanları sunmaktadır.

Türkiye ile Makedonya arasında 1999 yılında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması yürürlüktedir. STA uyarınca, 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren Türkiye menşeli sanayi ürünlerine uygulanan gümrük vergisi oranları sıfırlanmıştır, tarım ve işlenmiş gıda ürünlerine ilişkin uygulamaların da gözden geçirilmesi sözkonusu olup, STA ortak komitesi toplantısının sonuncusu 16-17 Şubat 2011 tarihlerinde Üsküp’te yapılmıştır. Müzakerelere Türkiye’de yapılacak müteakip toplantıda devam edilmesi öngörülmektedir.

Bu görüşmelerin sonuçlarının da aramızdaki ticaret hacmine olumlu etkisi olması beklenmektedir.
İkili düzeyde kurulmuş bulunan karma ekonomik komisyon, kara ulaştırması karma komisyonu, iş konseyi gibi mekanizmaların da, etkin bir biçimde işletilebildikleri ölçüde işadamlarının önünü açacağını düşünüyorum.

Türkiye ile Makedonya arasındaki yatırım ve ticari ilişkilerin geliştirilmesinde önemli rol oynayabilecek unsurlardan biri de serbest bölgeler ve serbest bölge uygulamalarıdır. Bu konudaki işbirliğini daha ileriye taşımaya hazır olduğumuzu ayrıca belirtmek isterim. Türkiye’den gelen heyetimizin bu amaçla Kalkandelen’de incelemelerde bulunacak olmasını yararlı görüyorum.

Bu çerçevede, düzenlenmekte olan Türk İhraç Ürünleri Fuarı’nın da, Türkiye’deki başarılı firmalarımızın ürünlerinin, ulaşmış oldukları üstün kalite standartlarının Makedonya’da tanıtılmasına katkı sağlamasını, işbirliği imkanları yaratmasını ümit ediyoruz.

Ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi aynı zamanda bu konuda son yıllarda dünya çapında büyük bir atılım gösteren Türk iş çevrelerinin ve teknik personelinin tecrübelerini aktarmalarına da vesile olacaktır.

Bu meyanda, Makedonya’daki ilgili makamların ve bürokrasinin de Türk girişimcilerine gerekli kolaylıkları sunacağını umut ediyorum.

Son olarak, bu vesilesiyle bir araya gelişimizden istifadeyle şu hususları belirtmek isterim:
Türkiye, siyasi alanda, güçlü ve samimi şekilde desteklediği, güçlenmesini ve uluslararası platformlarda hak ettiği yeri alması gerektiğini savunduğu Makedonya’da, kalıcı barış, istikrar ve refahın yerleşmesini istemektedir.

Türk firmalarının Makedonya’ya olan ilgisi, bu ülkenin geleceğine olan inancın da bir göstergesidir.
Yakın ve dostane ilişkilerimizin, ticarette ve ekonomide daha verimli sonuçlar doğurması gerekmektedir.

Ticaretimizin geliştirilmesi, ürün yelpazesinin genişletilmesi, yatırımların arttırılması, ekonomik ve ticari ilişkilerimizin uzun vadeli bir perspektif ve kalıcı bir temele oturmasına Türkiye olarak verdiğimiz önemi bir kez daha vurgulayarak, sözlerime son veriyor, hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.