Turkish Embassy in Skopje

Speeches

Kardeşlik Birlik İlkokulu’nun Temel Atma Töreni, 31.10.2011

Makedonya Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanı Sayın Pance Kralev,
Değerli Milletvekilleri,
Petroveç Belediye Başkanı Sayın Borçe Mitevski,
Çiftlik ve Konyare Köylerinin değerli sakinleri,

Bugün burada “Kardeşlik Birlik İlkokulu”nun temel atma töreni vesilesiyle bulunmaktan büyük bir mutluluk duymaktayım.

Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA) hepinizin artık çok iyi bildiği gibi, Makedonya’nın dört bir yanında çok değişik projeleri hayata geçirmektedir. Buradaki okul inşaatı projesi de “Makedonya’da Eğitime Destek Projesi” kapsamında gerçekleşecektir.

Burada, inşaallah kısa sürede bitirilmesini ümit ettiğim okul tamamlandığında, etnik kökenleri, Makedon, Arnavut, Türk, Boşnak hiç farketmez ne olursa olsun, bizim çocuklarımız, sizlerin evlatları eğitim görecek, hem ulaşım zorlukları ortadan kalkacak, hem de inanıyorum, ailelerine ve Makedonya Cumhuriyeti’ne hayırlı, yararlı, eğitimli kişiler olarak yetişeceklerdir.

Bu nedenle, bu ulvi düşünceyi gerçekleştirme konusunda emeği geçen ve geçecek olan herkesi kutluyor, projenin finansmanını sağlayan TIKA’ya şükranlarımı, tebriklerimi sunuyorum.