Turkish Embassy in Skopje

Speeches

21 ARALIK TÜRKÇE EĞİTİM GÜNÜ MİLLİ BAYRAMI, 21.12.2011


Makedonya Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Nikola Gruevski,

Makedonya Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanı Sayın Pançe Kralev,

Makedonya Cumhuriyeti Devlet Bakanı Sayın Hadi Nezir,

TDP Genel Başkanı ve Milletvekili Sayın Kenan Hasip,

Burada isimlerini tek tek sayamadığım Türkiye’den değişik kurumlardan gelen diğer tüm

saygıdeğer misafirler,

Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği Genel Başkanı Sayın Süleyman Baki,

Tüm dernek başkan ve yetkilileri,

Makedonya’nın dört bir yanından gelen Değerli Soydaşlarım,

Basının güzide temsilcileri,

Hanımefendiler, Beyefendiler,

- Makedonya Cumhuriyeti’nde yaşayan Türklerin resmi bayramı olan 21 Aralık Türkçe Eğitim Bayramına bir kez daha iştirak etmenin, bugün burada sizlerle olmanın, buradaki coşku ve heyecanı görmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyorum. Bayramınız hepinize kutlu olsun. Ayrıca, Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül ile Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da sizlere selamlarını iletmek istiyorum, Bayramınızı can-ı gönülden kutluyorlar.

- Bu bayramın hem soydaşlarımız, hem diğer etnik toplumlar tarafından sahiplenildiğini görmek gerçekten mutluluk verici.

- Başbakan Sayın Nikola Gruevski’nin ve değerli Makedon Bakan ve yetkililerin bu etkinliğe katılarak ortaya koydukları tabloyu, Türk toplumuna olan yakınlığın ve dostluğun bir simgesi olarak görmekteyim.

- POÇİTUVAN PREMİER,
İSKRENO Vİ BLAGODARAM ZA DENEŞNOTO PRİSUSTVO NA OVOY PRAZNİK NA TURSKATA ZAEDNİTSA VO REPUBLİKA MAKEDONİYA.


- Hepinizin bildiği gibi dil, bir toplumun bütün tarihi boyunca edindiği kültürü, değer yargılarını ve hayat tecrübelerini bünyesinde toplayan, onu koruyan ve yaşatan, insanları birleştiren temel unsurların başında gelir.

- Son yıllarda Türkiye’nin her alanda kaydettiği gelişmeye paralel olarak Türkçenin, dünyada giderek artan bir ilgiye mazhar olduğunu ve birçok ülkede dilimize karşı bir istek oluşmaya başladığını memnuniyetle görmekteyiz. Bunun sonucunda bugün dünyanın birçok yerinde Türkoloji kürsüleri açılmakta; buralarda Türk dili ve kültürü öğretilmekte ve Türkçe dersler verilmektedir.

- Türkçe öğretimi, Balkan tarihinin önemli bir parçasını teşkil eden Türk tarihini ve kültürünü de kapsamaktadır.

- Bu nedenle, 2007 yılından bu yana, Makedonya’daki Milli Bayramlar Yasası kapsamında kutladığımız bu bayram, diğer bayramlar gibi soydaşlarımızı bir araya getirerek, dillerini, kimliklerini özümsemeleri için bir vesile olmakta, aranızdaki dayanışma bilincini güçlendirmenize katkı sağlamaktadır.

- Bugün, Makedonya’da anadillerinde eğitim hakkı gibi çok önemli bir kazanıma sahip olan soydaşlarımızın eğitim alanında, tüm ortak gayretlerimize rağmen, halen bazı ihtiyaçlarının olduğu da bir gerçektir.

- Eğitime ilişkin sorunların çözümü, öncelikle velilerin, öğretmenlerin, derneklerin, özellikle de yerel ve merkezi yönetimlerin ortak sorumluluğudur. Sınıfların açılması, öğretmen atanması, kitap basılması gibi konularda Makedonya makamlarının gerekli çabayı sarf edeceğine inanıyor ve mevcut Hükümetin Ohri Çerçeve Anlaşmasının uygulanması bağlamında yapmakta olduğu Eğitim Stratejisi kapsamındaki açılımlarını ilgiyle izliyoruz.

Değerli Konuklar,

- Türkiye ile Makedonya arasındaki mükemmel düzeydeki siyasi ilişkilerin ve sürekli güçlenen yakın bağlarımızın en önemli halkalarından biri şüphesiz Makedonya’da yaşayan, ülkelerine bağlılıkları ve sadakatleri ispatlanmış olan Türk toplumudur. Bu toplumun mutluluğu ve refahı yolunda atılan her adım Türkiye ile Makedonya ilişkilerini daha da kuvvetlendirecektir.
- Sayın Başbakanın yoğun programına rağmen sırf sizlerin Bayramını kutlamak üzere kısa süreliğine de olsa burada olduğunu biliyor ve kendilerini daha fazla bekletmek istemiyorum, bu nedenle sözlerime son verirken, “Türkçe Eğitim Bayramı”nın bu topraklarda yaşayan Türklerin dilinin, dininin, kültürünün yaşatılmasına katkıda bulunmasını temenni eder, bu şenliğin düzenlenmesinde emek veren tüm soydaşlarımıza, gençlerimizin eğitimine özverili katkılarından dolayı değerli öğretmen ve akademisyenlerimize, sanatçılarımıza, derneklerimize, TİKA’ya, Yunus Emre Türk Kültür Merkezi’ne, MATÜSİTEB’e, Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı’na, Bursa ve Osmangazi Belediyelerine sizlere, kısacası bu salonu gerçek bayram yerine dönüştüren herkese teşekkür eder, sevgi ve saygılarımı sunarım.