Turkish Embassy in Skopje

Speeches

ASKERİ HİBE TÖRENİ, 14.10.2011

Makedonya Cumhuriyeti Savunma Bakanı Sayın Fatmir Besimi,
Genelkurmay Başkanı Sayın Gorancho Koteski,
Makedonya Cumhuriyeti ordusunun değerli subay ve personeli,
Saygıdeğer konuklar,
Basının güzide temsilcileri,

Bugün burada Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı tarafından dost ve kardeş Makedonya Cumhuriyeti ordusunun gelişmesi için sürdürülen destek projeleri ve geçmişte imzalanan anlaşmalar uyarınca hibe edilen ve birazdan hep beraber göreceğimiz malzemenin teslimi amacıyla bir araya gelmiş bulunmaktayız.

Türkiye ile Makedonya arasında mükemmel düzeyde seyreden dostluk ilişkileri kapsamında, savunma alanındaki işbirliği, ikili ilişkilerimizin en ileri durumundaki alanlarından birini oluşturmaktadır. Bugüne kadar iki ülke arasında toplam 22 adet askeri anlaşma akdedilmiştir.

İki ülke arasındaki askeri ilişkiler, özellikle eğitim yardımları ve Makedonya ordusunun lojistik alanda desteklenmesi kapsamında yapılan hibeler konusunda yoğunlaşmaktadır. Eğitim yardımları, Makedonya Cumhuriyeti ile 1994 yılında imzalanan Askeri Eğitim ve İşbirliği Anlaşmasına uygun olarak yürütülmektedir. 1998 yılından bu yana 82 Makedonya ordusu personeli, Harp Akademisi, Harp Okulu, GATA ve çeşitli sınıf okullarında uzun süreli eğitim almıştır. Ayrıca, Barış İçin Ortaklık Merkezi ve Terörle Mücadele Mükemmeliyet Merkezinde 550 civarında Makedon personel için kısa süreli kurslar düzenlenmiştir.

1998 yılından itibaren, ülkemiz tarafından Makedonya ordusuna destek mahiyetindeki hibe yardımlarının tutarı bugün itibariyle 16 milyon ABD Dolarını aşmış bulunmaktadır.

Genelkurmay Başkanlığımızın, Makedon Özel Kuvvetler Taburunun ve Lojistik Destek Taburunun teçhizi amacıyla hibe ettiği buradaki yaklaşık 900.000,- Dolar tutarındaki malzemeye ilaveten, bu yılsonuna kadar 1.350.000,- Dolarlık bir askeri anlaşmanın daha imzalanması öngörülmektedir.

Bu malzemelerin teslimi ile biz, Makedonya ordusunun daha da güçleneceğine ve çoktan hak ettiği NATO üyeliği yolunda çok daha önemli mesafeler kaydedeceğine yürekten inanmaktayız. Zaten Makedonya’nın, BM şemsiyesi altında, bazı uluslar arası barış gücü faaliyetlerinde başarıyla yer alması, bizim bu inancımızı destekleyen önemli bir göstergedir.

Bugün, bu anlamlı günde, Türkiye Cumhuriyeti’nin Büyükelçisi olarak, ülkemizin Makedonya’nın AB ve NATO üyeliklerine olan desteğinin her platformda artarak devam edeceğini huzurlarınızda en açık şekilde bir kez daha vurgulamak istiyorum.

Zira, Sayın Başbakanımızın Başbakan Sayın Nikola Gruevski’nin davetine icabetle daha iki hafta önce gerçekleştirdikleri resmi ziyaret sırasında da vurguladıkları gibi biz, Makedonya Cumhuriyeti’nin Balkanların tam kalbinde ve bu bölgenin barış ve huzuru için kilit bir ülke olduğuna yürekten inanmaktayız.

Bu vesile ile, Sayın Bakanın şahsında dost ve kardeş Makedonya yönetimine ve ordusuna başarılar diliyor, hepinizi en derin saygılarımla selamlıyorum.