Makedonya Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınav Duyurusu

Üsküp Büyükelçiliği 27.12.2012T.C. Üsküp Büyükelçiliğinde açılacak
bir adet Sözleşmeli Sekreter pozisyonu için sınavla personel alınacaktır.

I) ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER :

1.      Makedonya uyruklu olmak,

2.      Sınav tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak,

3.      En az lise veya dengi okulları ile bu okullarla eşdeğer olduğu Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış yabancı okullardan mezun olmak,

4.      Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

5.      Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar dahi zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

6.      Erkekler için askerliğini yapmış olmak veya yapmış sayılmak,

7.      Her türlü iklim koşullarında görev yapmaya engel durumu bulunmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelemek (Sağlık Kurulu Raporu istihdam edilecek adaylardan istenir),

8.      Çok iyi derecede Makedonca ve Türkçe bilmek (İlave olarak uluslararası geçerliliği olan bir dili bilmek tercih sebebidir),

9.      Bilgisayar kullanabilmek.

 

II) SÖZLÜ VE UYGULAMALI SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAN  ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER:

1.      Sınava katılma isteğini belirten başvuru dilekçesi (dilekçede, adres, telefon numarası, e-mail adresi gibi temas bilgilerine de yer verilmelidir)

2.      Özgeçmiş (CV),

3.      Nüfus cüzdanının aslı veya onaylı sureti ile arkalı önlü fotokopisi,

4.      Son mezun olunan okuldan alınan diplomanın aslı veya onaylı sureti ile bir adet fotokopisi,

5.      Erkekler için askerlik terhis belgesi veya askerlikle ilişiği olmadığına dair belge ve bir adet fotokopisi,

6.      Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet renkli vesikalık fotoğraf,

 

III) SINAV:

Sınava girerken pasaport veya nüfus cüzdanının aslının ibraz edilmesi gerekmektedir.a)      Yazılı Yeterlilik Sınavı:


Yazılı eleme sınavı 8 Ocak 2013 Salı günü saat 09:30’da, Üsküp Yunus Emre Türk Kültür Merkezinde yapılacaktır.

 

Sınav konuları:

Türkçe’den Makedonca’ya çeviri (1 saat)

Makedonca’dan Türkçe’ye çeviri (1 saat)

Türkçe Kompozisyon (1 saat)

 

 

b) Sözlü ve Uygulamalı Yarışma Sınavı:

 

Yazılı yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar 10 Ocak 2013 Perşembe günü saat 09:30’da Büyükelçiliğimizde yapılacak sözlü ve uygulamalı yarışma sınavına davet edileceklerdir.

 

Sözlü Sınav Konuları: Genel Kültür, Türkiye ve Dünya Coğrafyası, Türkiye ve Makedonya’daki güncel gelişmeler

 

Uygulamalı Sınav Konuları: Bilgisayar ve internet kullanım becerisi

 

IV) BAŞVURU TARİHİ:

Gerekli şartları taşıyıp, yazılı sınava girmeyi isteyen adayların en geç 7 Ocak 2013 Pazartesi günü saat 12:30’a kadar Büyükelçiliğimizin e-posta adresine (embassy.skopje@mfa.gov.tr) özgeçmişlerini göndermeleri gerekmektedir. Sınava girmesi uygun görülen adaylara e-posta yoluyla bilgi verilecektir.

 

V) SINAV YERİ:

Yazılı Sınav:  Üsküp Yunus Emre Türk Kültür Merkezi  

Sözlü ve Uygulamalı Sınav: T.C. Üsküp Büyükelçiliği

Pazartesi - Cuma

09:00 - 12:30 / 14:00 - 18:00

"Konsolosluk Başvuruları 09.30 - 12.00 ve 14.00 - 16.00 saatleri arası alınır."
1.1.2018 1.1.2018 Yılbaşı
6.1.2018 6.1.2018 Ortodoks Noel arifesi (Ortodoks Makedonya vatandaşlarının bayramı)
8.1.2018 8.1.2018 Ortodokos Noeli
19.1.2018 19.1.2018 Suya Haç Atma Töreni (Vodici) (Ortodokos Makedonya vatandaşlarının bayramı)
27.1.2018 27.1.2018 Aziz Sava Bayramı (M.C.’ndeki Sırp Toplumu’nun Bayramı)
2.4.2018 2.4.2018 Paskalya (Katolik Makedonya vatandaşlarının bayramı)
6.4.2018 6.4.2018 İyi Cuma, Ortodoks Paskalya Öncesi Cuma (Ortodoks Makedonya vatandaşlarının bayramı)
8.4.2018 8.4.2018 Uluslararası Romanlar Bayramı (M.C.’ndeki Roman Toplumu’nun Bayramı)
9.4.2018 9.4.2018 Paskalya
1.5.2018 1.5.2018 İşçi Bayramı
23.5.2018 23.5.2018 Ulah Milli Bayramı (M.C.’ndeki Ulah Toplumu’nun Bayramı)
24.5.2018 24.5.2018 „Aziz Kiril ve Metodiy“ Genel Slav Eğitimcileri Bayramı
25.5.2018 25.5.2018 Ruhlar Günü, Ruhlar Günü Öncesi Cuma (Ortodoks Makedonya vatandaşlarının bayramı)
15.6.2018 15.6.2018 Ramazan Bayramı
2.8.2018 2.8.2018 Cumhuriyet Bayramı (İlinden Ayaklanması Bayramı)
21.8.2018 21.8.2018 Kurban Bayramı (Sadece Müslüman vatandaşlar için)
28.8.2018 28.8.2018 Büyük Meryem Ana Günü (Ortodoks Makedonya vatandaşlarının bayramı)
8.9.2018 8.9.2018 Bağımsızlık Bayramı
19.9.2018 19.9.2018 Yom Kippur Bayramı (M.C.’ndeki Yahudi Toplumu’nun Bayramı)
28.9.2018 28.9.2018 Boşnakların Uluslararası Bayramı (M.C.’ndeki Boşnak Toplumu’nun Bayramı)
11.10.2018 11.10.2018 Halk Ayaklanması Bayramı
23.10.2018 23.10.2018 Makedon Devrimi Mücadelesi Bayramı
1.11.2018 1.11.2018 Azizler Günü (Katolik Makedonya vatandaşlarının Bayramı)
22.11.2018 22.11.2018 Arnavut Alfabesi’nin Bayramı (M.C.’ndeki Arnavut Toplumu’nun Bayramı)
8.12.2018 8.12.2018 “Aziz Kliment Ohridski” Bayramı
21.12.2018 21.12.2018 Türkçe Eğitim Bayramı (M.C.’ndeki Türk Toplumu’nun Bayramı)
25.12.2018 25.12.2018 Noel’in birinci günü (Katolik Makedonya vatandaşlarının Bayramı)