Yükseköğrenim Amacıyla Makedonya’ya Gelen Vatandaşlarımızın Dikkat Etmesi Gereken Hususlar

Üsküp Büyükelçiliği 10.12.2012


Makedonya’da yükseköğretim masraflarının diğer Avrupa ülkelerine kıyasen daha düşük olması, ülkemize olan yakınlığı ve iki ülke arasındaki ulaşım imkanlarının çeşitliliği, üniversite eğitimi almak isteyen vatandaşlarımız açısından Makedonya’yı cazip hale getirmektedir. Bunun bir sonucu olarak son yıllarda ülkemizden eğitim almak üzere Makedonya’ya gelen öğrenci sayısında ciddi bir artış yaşanmaktadır.

Bu çerçevede, yükseköğrenim amacıyla Makedonya’ya gelen vatandaşlarımızın dikkat etmesi gereken hususlar aşağıda sunulmaktadır.

-          Makedonya’daki devlet üniversitelerinin eğitim dili Makedoncadır. Dolayısıyla yabancı uyruklular, ilk yıl hazırlık sınıfında Makedonca öğrenmeleri ve Makedonca yeterlilik sınavında başarı göstermeleri halinde bölümlere başlamaktadırlar.

-          Bölüm tercihleri, Makedonca yeterlilik sınavından geçer not alınması halinde, üniversite rektörlükleri tarafından yabancı uyruklular için belirlenecek kontenjanlar çerçevesinde yapılmaktadır. Bir diğer ifadeyle, Makedonca yeterlilik sınavında başarı sağlanmadan, okunacak bölüm hakkında bilgi sahibi olunması mümkün değildir. Bu nedenle, birçok vatandaşımız, planladığı bölümler dışında farklı bölümlerde okumak zorunda kalmaktadır.  

-          Dil hazırlık sınıfının yıllık ücreti, ortalama 600 Avro civarındadır.

-          Üniversitelerde yabancı uyruklular için belirlenmiş yıllık harç ücretleribölümler itibariyle değişkenlik göstermekte olup, 600-2500 Avro arasında değişmektedir. Ayrıntılı bilgiler, ilgili üniversitelerin internet sitelerinde yer almaktadır.

-          Makedonya’daki devlet üniversitelerinin ülkemizde denkliği bulunmakla birlikte, bölümler itibariyle denklik için alınması gereken fark dersler çıkabilmekte; tıp, dişçilik gibi bölümlerin denkliği ise mezuniyet sonrasında YÖK tarafından yapılacak sınavda başarılı olmak şartıyla verilmektedir. Herhangi bir mağduriyet yaşanmamasını teminen, kayıt yaptırılması düşünülen okul ve bölümler hakkında YÖK’ten, Makedonya’ya gelmeden önce bilgi alınması yararlı olacaktır.

-          Ülkemizde önlisans eğitimi almış vatandaşlarımızın Makedonya’da lisans eğitimlerine devam etmeleri, eğitim dilinin Makedonca olması ve fark dersler nedeniyle çeşitli zorluklar taşımaktadır.

-          Öte yandan, Makedonya’ya gelen öğrenciler, yerel koşullara aşina olmamaları, dil yetersizlikleri gibi nedenlerden dolayı çeşitli mağduriyetler yaşayabilmektedir.

-          Türkiye'de kain bazı danışmanlık firmalarının, Makedonya’daki üniversitelere kayıt yaptırma, kalacak yer ayarlama, oturum işlemlerini takip etme gibi vaatlerde bulunmalarına rağmen, verdikleri taahhütleri yerine getirmedikleri yönünde birçok şikayet Büyükelçiliğimize ulaşmaktadır. Bu konuda dikkatli davranılması ve üniversiteyle doğrudan temas edilmesi isabetli olacaktır. Öte yandan, “eğitim danışmanlığı” adı altında faaliyet gösteren kimi şirketlerin, internet sitelerinde, Makedonya’daki üniversite ya da üniversitelerin “Türkiye resmi temsilcisi” unvanını kullandıkları görülmektedir. Bu niteleme tamamen gerçek dışıdır. Her vatandaşımız, üniversitelerin uluslararası öğrenci birimlerinden ve internet sayfalarından gerekli bilgileri doğrudan alabilmektedir.  

Pazartesi - Cuma

09:00 - 12:30 / 14:00 - 18:00

"Konsolosluk Başvuruları 09.30 - 12.00 ve 14.00 - 16.00 saatleri arası alınır."
1.1.2018 1.1.2018 Yılbaşı
6.1.2018 6.1.2018 Ortodoks Noel arifesi (Ortodoks Makedonya vatandaşlarının bayramı)
8.1.2018 8.1.2018 Ortodokos Noeli
19.1.2018 19.1.2018 Suya Haç Atma Töreni (Vodici) (Ortodokos Makedonya vatandaşlarının bayramı)
27.1.2018 27.1.2018 Aziz Sava Bayramı (M.C.’ndeki Sırp Toplumu’nun Bayramı)
2.4.2018 2.4.2018 Paskalya (Katolik Makedonya vatandaşlarının bayramı)
6.4.2018 6.4.2018 İyi Cuma, Ortodoks Paskalya Öncesi Cuma (Ortodoks Makedonya vatandaşlarının bayramı)
8.4.2018 8.4.2018 Uluslararası Romanlar Bayramı (M.C.’ndeki Roman Toplumu’nun Bayramı)
9.4.2018 9.4.2018 Paskalya
1.5.2018 1.5.2018 İşçi Bayramı
23.5.2018 23.5.2018 Ulah Milli Bayramı (M.C.’ndeki Ulah Toplumu’nun Bayramı)
24.5.2018 24.5.2018 „Aziz Kiril ve Metodiy“ Genel Slav Eğitimcileri Bayramı
25.5.2018 25.5.2018 Ruhlar Günü, Ruhlar Günü Öncesi Cuma (Ortodoks Makedonya vatandaşlarının bayramı)
15.6.2018 15.6.2018 Ramazan Bayramı
2.8.2018 2.8.2018 Cumhuriyet Bayramı (İlinden Ayaklanması Bayramı)
21.8.2018 21.8.2018 Kurban Bayramı (Sadece Müslüman vatandaşlar için)
28.8.2018 28.8.2018 Büyük Meryem Ana Günü (Ortodoks Makedonya vatandaşlarının bayramı)
8.9.2018 8.9.2018 Bağımsızlık Bayramı
19.9.2018 19.9.2018 Yom Kippur Bayramı (M.C.’ndeki Yahudi Toplumu’nun Bayramı)
28.9.2018 28.9.2018 Boşnakların Uluslararası Bayramı (M.C.’ndeki Boşnak Toplumu’nun Bayramı)
11.10.2018 11.10.2018 Halk Ayaklanması Bayramı
23.10.2018 23.10.2018 Makedon Devrimi Mücadelesi Bayramı
1.11.2018 1.11.2018 Azizler Günü (Katolik Makedonya vatandaşlarının Bayramı)
22.11.2018 22.11.2018 Arnavut Alfabesi’nin Bayramı (M.C.’ndeki Arnavut Toplumu’nun Bayramı)
8.12.2018 8.12.2018 “Aziz Kliment Ohridski” Bayramı
21.12.2018 21.12.2018 Türkçe Eğitim Bayramı (M.C.’ndeki Türk Toplumu’nun Bayramı)
25.12.2018 25.12.2018 Noel’in birinci günü (Katolik Makedonya vatandaşlarının Bayramı)