T.c. Üsküp Büyükelçiliği Ekonomi Müşavirliği Makedon Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım Ilanı

Üsküp Büyükelçiliği 10.09.2012

T.C.ÜSKÜP BÜYÜKELÇİLİĞİ EKONOMİ MÜŞAVİRLİĞİ

MAKEDONYA UYRUKLU SÖZLEŞMELİ SEKRETER SINAV DUYURUSU

 

T.C. Üsküp Büyükelçiliği Ekonomi Müşavirliği’nde açılacak bir adet Sözleşmeli Sekreter pozisyonu için sınavla personel alınacaktır.

 

I)ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER:

 

1. Makedonya uyruklu olmak.

2. Sınav tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak.

3. Üniversite veya dengi okulları ile bu okullarla eşdeğer olduğu Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış yabancı okulların tercihen Ekonomi, İşletme ve İktisat bölümlerinden mezun olmak.

4. Kamu haklarından yoksun bulunmamak.

5. Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar dahi zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak.

6. Erkekler için askerliğini yapmış olmak veya yapmış sayılmak.

7. Her türlü iklim koşullarınnda görev yapmaya engel durumu bulunmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelemek (Sağlık Kurulu Raporu istihdam edilecek adaylardan istenir).

8. Çok iyi derecede Makedonca ve Türkçe bilmek. Uluslararası ilişkilerde geçerli bir yabancı dil bildiğini belgelemek (tercihen İngilizce).

9. Bilgisayar , faks gibi büro araçlarını kullanabilmek.

 

II)SÖZLÜ VE UYGULAMALI SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAN ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER:

 

1. Sınava katılma isteğini belirten başvuru dilekçesi (dilekçede adres, telefon numarası, e-mail adresi gibi iletişim bilgilerine de yer verilmelidir).

2. Özgeçmiş (CV).

3. Nüfus Cüzdanının aslı veya onaylı sureti ile arkalı önlü fotokopisi.

4. Son mezun olunan okuldan alınan diplomanın aslı veya onaylı sureti ile bir adet fotokopisi.

5. Erkekler için askerlik terhis belgesi veya askerlikle ilişiği olmadığına dair belge ve bir adet fotokopisi.

6. Son 6 ay içinde çekilmiş 4 adet renkli vesikalık fotoğraf.

 

III)SINAV:

 

Sınava girerken pasaport veya nüfus cüzdanının aslının ibraz edilmesi gerekmektedir.

1. Yazılı Yeterlilik Sınavı:

Yazılı eleme sınavı 17 Eylül 2012 Pazartesi günü saat 09:00’da Üsküp Tefeyyüz İlköğretim okulunda yapılacaktır.

 

Sınav Konuları:

 

·         Türkçe’den Makedonca’ya çeviri (1 saat)

·         Makedonca’dan Türkçe’ye çeviri (1 saat)

·         Türkçe kompozisyon (1 saat)

 

2. Sözlü ve Uygulamalı Yarışma Sınavı:

 

Yazılı Yeterlilik Sınavında başarılı olan adaylar 25 Eylül 2012 Salı günü saat 10:00’da Büyükelçiliğimizde yapılacak sözlü ve uygulamalı yarışma sınavına davet edileceklerdir.

Sözlü sınav konuları: Genel Kültür, Türkiye ve Dünya Coğrafyası, Osmanlı Tarihi, Türk İnkılap Tarihi.

Uygulamalı Sınav Konuları: Bilgisayar, faks ve internet kullanımı becerisi.

 

IV)BAŞVURU TARİHİ:

 

Gerekli şartları taşıyıp, yazılı sınava girmeyi isteyen adayların en geç 13 Eylül 2012 Perşembe günü saat 18:00’e kadar Büyükelçiliğimiz Ekonomi Müşavirliğinin e-posta adresine (hmuskup@hazine.gov.tr) özgeçmişlerini göndermeleri gerekmektedir. Sınava girmesi uygun görülen adaylara e-posta yoluyla bilgi verilecektir.

Pazartesi - Cuma

09:00 - 12:30 / 14:00 - 18:00

"Konsolosluk Başvuruları 09.30 - 12.00 ve 14.00 - 16.00 saatleri arası alınır."
1.1.2018 1.1.2018 Yılbaşı
6.1.2018 6.1.2018 Ortodoks Noel arifesi (Ortodoks Makedonya vatandaşlarının bayramı)
8.1.2018 8.1.2018 Ortodokos Noeli
19.1.2018 19.1.2018 Suya Haç Atma Töreni (Vodici) (Ortodokos Makedonya vatandaşlarının bayramı)
27.1.2018 27.1.2018 Aziz Sava Bayramı (M.C.’ndeki Sırp Toplumu’nun Bayramı)
2.4.2018 2.4.2018 Paskalya (Katolik Makedonya vatandaşlarının bayramı)
6.4.2018 6.4.2018 İyi Cuma, Ortodoks Paskalya Öncesi Cuma (Ortodoks Makedonya vatandaşlarının bayramı)
8.4.2018 8.4.2018 Uluslararası Romanlar Bayramı (M.C.’ndeki Roman Toplumu’nun Bayramı)
9.4.2018 9.4.2018 Paskalya
1.5.2018 1.5.2018 İşçi Bayramı
23.5.2018 23.5.2018 Ulah Milli Bayramı (M.C.’ndeki Ulah Toplumu’nun Bayramı)
24.5.2018 24.5.2018 „Aziz Kiril ve Metodiy“ Genel Slav Eğitimcileri Bayramı
25.5.2018 25.5.2018 Ruhlar Günü, Ruhlar Günü Öncesi Cuma (Ortodoks Makedonya vatandaşlarının bayramı)
15.6.2018 15.6.2018 Ramazan Bayramı
2.8.2018 2.8.2018 Cumhuriyet Bayramı (İlinden Ayaklanması Bayramı)
21.8.2018 21.8.2018 Kurban Bayramı (Sadece Müslüman vatandaşlar için)
28.8.2018 28.8.2018 Büyük Meryem Ana Günü (Ortodoks Makedonya vatandaşlarının bayramı)
8.9.2018 8.9.2018 Bağımsızlık Bayramı
19.9.2018 19.9.2018 Yom Kippur Bayramı (M.C.’ndeki Yahudi Toplumu’nun Bayramı)
28.9.2018 28.9.2018 Boşnakların Uluslararası Bayramı (M.C.’ndeki Boşnak Toplumu’nun Bayramı)
11.10.2018 11.10.2018 Halk Ayaklanması Bayramı
23.10.2018 23.10.2018 Makedon Devrimi Mücadelesi Bayramı
1.11.2018 1.11.2018 Azizler Günü (Katolik Makedonya vatandaşlarının Bayramı)
22.11.2018 22.11.2018 Arnavut Alfabesi’nin Bayramı (M.C.’ndeki Arnavut Toplumu’nun Bayramı)
8.12.2018 8.12.2018 “Aziz Kliment Ohridski” Bayramı
21.12.2018 21.12.2018 Türkçe Eğitim Bayramı (M.C.’ndeki Türk Toplumu’nun Bayramı)
25.12.2018 25.12.2018 Noel’in birinci günü (Katolik Makedonya vatandaşlarının Bayramı)