Türkiye Cumhuriyeti Tarafindan 2011-2012 Yili İçin Lisansüstü Eğitim Düzeyinde Verilecek Burslar

Üsküp Büyükelçiliği 10.03.2011

T.C. ÜSKÜP BÜYÜKELÇİLİĞİNDEN DUYURU

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARAFINDAN 2011-2012 YILI İÇİN LİSANSÜSTÜ EĞİTİM DÜZEYİNDE VERİLECEK BURSLAR

 

Türkiye’de 2011-2012 öğrenim yılında, yüksek lisans ve doktora düzeyinde öğrenim görmek isteyenler için Türkiye Cumhuriyeti tarafından burs verilecektir. Yüksek lisans için 15, doktora için 5 kontenjan ayrılmıştır. Başvurular 4 Nisan - 6 Haziran 2011 tarihleri arasında T.C. Üsküp Büyükelçiliğine yapılacaktır. Bilgi ve başvurma için gerekli belgeler T.C. Üsküp Büyükelçiliğinden temin edilebilir.

 

Başvuru süresinin tamamlanmasının ardından, gerekli koşulları taşıyan adaylarla T.C. Üsküp Büyükelçiliğinde mülakat yapılacaktır.

 

Adaylar, başvuru için hiçbir makama para ödemeyecektir.

 

Başvurabilmek için:

 

1.      Makedonya resmi makamlarınca tanınmış lisans ve yüksek lisans diplomasına sahip olmak veya yüksek öğrenim kurumlarından 2011 yılında mezun olabilecek durumda olmak,

 

2.      Lisans eğitimini 100 üzerinden 70 veya dengi bir başarı puanı ile tamamlamış olmak. (Lisans eğitimini Türkiye’de tamamlamış olanlar için bu şart aranmamaktadır),

 

3.      Yabancı dilde eğitim veren programlarda öğrenim görmek isteyenler için o yükseköğrenim kurumunca istenilen seviyede yabancı dil bildiğini belgelemek,

 

4.      Lisans ve yüksek lisans eğitimini Türkiye’de tamamlamış ise, ÖSYM tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Sınavı’ndan (ALES) en az 45 puan almış olmak veya okumak istediği üniversite senatosunun belirleyeceği uluslararası düzeyde kabul gören bir sınavdan eşdeğer puan almış olmak,

 

5.      T.C. vatandaşı olmamak veya T.C. vatandaşlığı haklarından herhangi bir şekilde yararlanıyor olmamak,

 

6.      Sağlık yönünden Türkiye’de öğrenim görmesine engel bir rahatsızlığı bulunmamak,

 

7.      1 Ocak 2011 tarihi itibariyle yüksek lisans adayları için 30, doktora, tıpta uzmanlık ve diş hekimliğinde uzmanlık ile sanatta yeterlilik adayları için 35 yaşından gün almamış olmak. Eğitimi Türkiye’de tamamlayanlarda yaş sınırı aranmaz.

 

Başvuru için gereken belgeler:

 

1.      Lisansüstü başvuru formu

2.      2 adet fotoğraf (4,5x6cm ebadında)

3.      T.C. Üsküp Büyükelçiliğince onaylanmış diploma örneği ile Türkçe çevirisi

4.      Geçerli bir kimlik belgesinin onaylanmış örneği

5.      Onaylı Transkript ve Türkçe çevirisi

 

T.C. Üsküp Büyükelçiliği:

Tel: (+389 2) 310 47 20 / 310 47 21

Pazartesi - Cuma

09:00 - 12:30 / 14:00 - 18:00

"Konsolosluk Başvuruları 09.30 - 12.00 ve 14.00 - 16.00 saatleri arası alınır."
1.1.2018 1.1.2018 Yılbaşı
6.1.2018 6.1.2018 Ortodoks Noel arifesi (Ortodoks Makedonya vatandaşlarının bayramı)
8.1.2018 8.1.2018 Ortodokos Noeli
19.1.2018 19.1.2018 Suya Haç Atma Töreni (Vodici) (Ortodokos Makedonya vatandaşlarının bayramı)
27.1.2018 27.1.2018 Aziz Sava Bayramı (M.C.’ndeki Sırp Toplumu’nun Bayramı)
2.4.2018 2.4.2018 Paskalya (Katolik Makedonya vatandaşlarının bayramı)
6.4.2018 6.4.2018 İyi Cuma, Ortodoks Paskalya Öncesi Cuma (Ortodoks Makedonya vatandaşlarının bayramı)
8.4.2018 8.4.2018 Uluslararası Romanlar Bayramı (M.C.’ndeki Roman Toplumu’nun Bayramı)
9.4.2018 9.4.2018 Paskalya
1.5.2018 1.5.2018 İşçi Bayramı
23.5.2018 23.5.2018 Ulah Milli Bayramı (M.C.’ndeki Ulah Toplumu’nun Bayramı)
24.5.2018 24.5.2018 „Aziz Kiril ve Metodiy“ Genel Slav Eğitimcileri Bayramı
25.5.2018 25.5.2018 Ruhlar Günü, Ruhlar Günü Öncesi Cuma (Ortodoks Makedonya vatandaşlarının bayramı)
15.6.2018 15.6.2018 Ramazan Bayramı
2.8.2018 2.8.2018 Cumhuriyet Bayramı (İlinden Ayaklanması Bayramı)
21.8.2018 21.8.2018 Kurban Bayramı (Sadece Müslüman vatandaşlar için)
28.8.2018 28.8.2018 Büyük Meryem Ana Günü (Ortodoks Makedonya vatandaşlarının bayramı)
8.9.2018 8.9.2018 Bağımsızlık Bayramı
19.9.2018 19.9.2018 Yom Kippur Bayramı (M.C.’ndeki Yahudi Toplumu’nun Bayramı)
28.9.2018 28.9.2018 Boşnakların Uluslararası Bayramı (M.C.’ndeki Boşnak Toplumu’nun Bayramı)
11.10.2018 11.10.2018 Halk Ayaklanması Bayramı
23.10.2018 23.10.2018 Makedon Devrimi Mücadelesi Bayramı
1.11.2018 1.11.2018 Azizler Günü (Katolik Makedonya vatandaşlarının Bayramı)
22.11.2018 22.11.2018 Arnavut Alfabesi’nin Bayramı (M.C.’ndeki Arnavut Toplumu’nun Bayramı)
8.12.2018 8.12.2018 “Aziz Kliment Ohridski” Bayramı
21.12.2018 21.12.2018 Türkçe Eğitim Bayramı (M.C.’ndeki Türk Toplumu’nun Bayramı)
25.12.2018 25.12.2018 Noel’in birinci günü (Katolik Makedonya vatandaşlarının Bayramı)