Makedonya'da Geçmiş Dönemlerde Taşınmaz Mallar Bırakmış Olan Vatandaşlarımızın Dikkatine

Üsküp Büyükelçiliği 10.10.2008

Kısa tarihçe

Makedonya, 1912-1913 yıllarındaki Balkan Savaşları sonucunda Osmanlı Devletinden ayrılmış ve Yugoslavya Krallığına bağlanmıştır. İkinci Dünya Savaşı’nın ardından ise özel statüdeki bir cumhuriyet olarak Yugoslavya Federatif Halk Cumhuriyeti (YFHC) bünyesinde yer almıştır. Yugoslavya’nın (YFHC) 1991 yılında dağılmasıyla birlikte Makedonya bağımsızlığını kazanmıştır.

Millileştirilmiş malların tasfiyesine ilişkin 1135 sayılı kanun

13 Temmuz 1956 tarihinde Türkiye ve YFHC arasında imzalanan anlaşma uyarınca, Yugoslav Federatif Halk Cumhuriyeti tarafından 05/12/1946 ile 28/04/1948 tarihleri arasında yapılan millileştirmeler dolayısıyla mal, hak ve menfaatlerine el konulan Türk vatandaşlarına tazminat ödenmesi mümkün olmuştur. Anılan Anlaşma, diğer dönemlere ilişkin tazminat taleplerini kapsamamaktadır. Anlaşmanın uygun bulunmasına dair 1135(1969) sayılı kanunda, YFCH’nin Türkiye’ye 3,75 milyon dolar ödemiş bulunduğu, sözü edilen tazminatın dağıtımı konusunda yetkili makamın Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü Takdir ve Tevzi Komisyonu Başkanlığı olduğu, başvuruların yasanın yürürlüğe girişinden itibaren 6 ay içinde yapılması gerektiği belirtilmektedir.

Makedonya mevzuatında millileştirilen malların iadesi (denasyonalizasyon)
Makedonya Cumhuriyetinde 22 Mayıs 2000 tarihinde kabul edilerek yürürlüğe giren ve geçmişte YFHC tarafından kamulaştırılan taşınmaz malların, yeniden özel mülkiyete dönüştürülerek (denasyonalizasyon), sahiplerine veya bu kişilerin yasal varislerine iadesini öngören yasadan, sadece yasanın yürürlüğe girdiği tarihte Makedonya Cumhuriyeti vatandaşı olan kişilerin veya bunların Makedonya Cumhuriyeti vatandaşı olan yasal varislerinin yararlanabilecekleri, ayrıca, bu amaçla yapılacak müracaatlar için son başvuru tarihinin 7 Mayıs 2003 olduğu belirtilmiştir. Sözkonusu süre bilahare 2007 yılının sonuna kadar uzatılmıştır.

Pazartesi - Cuma

09:00 - 12:30 / 14:00 - 18:00

"Konsolosluk Başvuruları 09.30 - 12.00 ve 14.00 - 16.00 saatleri arası alınır."
1.1.2018 1.1.2018 Yılbaşı
6.1.2018 6.1.2018 Ortodoks Noel arifesi (Ortodoks Makedonya vatandaşlarının bayramı)
8.1.2018 8.1.2018 Ortodokos Noeli
19.1.2018 19.1.2018 Suya Haç Atma Töreni (Vodici) (Ortodokos Makedonya vatandaşlarının bayramı)
27.1.2018 27.1.2018 Aziz Sava Bayramı (M.C.’ndeki Sırp Toplumu’nun Bayramı)
2.4.2018 2.4.2018 Paskalya (Katolik Makedonya vatandaşlarının bayramı)
6.4.2018 6.4.2018 İyi Cuma, Ortodoks Paskalya Öncesi Cuma (Ortodoks Makedonya vatandaşlarının bayramı)
8.4.2018 8.4.2018 Uluslararası Romanlar Bayramı (M.C.’ndeki Roman Toplumu’nun Bayramı)
9.4.2018 9.4.2018 Paskalya
1.5.2018 1.5.2018 İşçi Bayramı
23.5.2018 23.5.2018 Ulah Milli Bayramı (M.C.’ndeki Ulah Toplumu’nun Bayramı)
24.5.2018 24.5.2018 „Aziz Kiril ve Metodiy“ Genel Slav Eğitimcileri Bayramı
25.5.2018 25.5.2018 Ruhlar Günü, Ruhlar Günü Öncesi Cuma (Ortodoks Makedonya vatandaşlarının bayramı)
15.6.2018 15.6.2018 Ramazan Bayramı
2.8.2018 2.8.2018 Cumhuriyet Bayramı (İlinden Ayaklanması Bayramı)
21.8.2018 21.8.2018 Kurban Bayramı (Sadece Müslüman vatandaşlar için)
28.8.2018 28.8.2018 Büyük Meryem Ana Günü (Ortodoks Makedonya vatandaşlarının bayramı)
8.9.2018 8.9.2018 Bağımsızlık Bayramı
19.9.2018 19.9.2018 Yom Kippur Bayramı (M.C.’ndeki Yahudi Toplumu’nun Bayramı)
28.9.2018 28.9.2018 Boşnakların Uluslararası Bayramı (M.C.’ndeki Boşnak Toplumu’nun Bayramı)
11.10.2018 11.10.2018 Halk Ayaklanması Bayramı
23.10.2018 23.10.2018 Makedon Devrimi Mücadelesi Bayramı
1.11.2018 1.11.2018 Azizler Günü (Katolik Makedonya vatandaşlarının Bayramı)
22.11.2018 22.11.2018 Arnavut Alfabesi’nin Bayramı (M.C.’ndeki Arnavut Toplumu’nun Bayramı)
8.12.2018 8.12.2018 “Aziz Kliment Ohridski” Bayramı
21.12.2018 21.12.2018 Türkçe Eğitim Bayramı (M.C.’ndeki Türk Toplumu’nun Bayramı)
25.12.2018 25.12.2018 Noel’in birinci günü (Katolik Makedonya vatandaşlarının Bayramı)